RC "Shchaslyvyi" PLATINUM in Lviv

Construction progress
Video of the residential complex
YouTube Novabudova
Look at other complexes

RC “Shchaslyvyi” in Petropavlivska Borschagivka

RC “Shchaslyvyi” in Petropavlivska Borschagivka

RC “Shchaslyvyi" in Sofiyivska Borshchagivka

RC “Shchaslyvyi" in Sofiyivska Borshchagivka

RC “Shchaslyvyi” in Lviv

RC “Shchaslyvyi” in Lviv

RC "Crystal Avenue" in Petropavlivska Borschagivka

RC "Crystal Avenue" in Petropavlivska Borschagivka